هفت حوض  بیشتر باید کله صبح بزنی بری  تا یه مسیریش خانوادگیه پله داره و راحت میتونید  طی کنید  قسمتی که پله هاش تموم میشه هم باز یکم قابل پیاده روی توسط خانواده  هست به بعدش دیگه یکم سخت تر میشه باب  دل حدودا کوه نورداس  اب هواش عالیه  هفت تا حوضچه کوچولو داره که از یکی به کیی دیگه سرازیر میشه

جی پی اس ( مسیر یابی )

https://goo.gl/maps/oKHVY1nKAqJ3YBTVA

 

نمای ۳۶۰ درجه