ارغوان دره تعریفی نیست یعنی باید پاشی بری ببینی فقط  روحت جلا پیدا میکنه بین اون همه ارغوان و یه رودخونه باحال
یه دشت وسیع برا خلوت خودت و رنگ و رنگ اصلا میگم تعریفی نیست شما برو پایین صفحه نمای ۳۶۰ درجه شو ببین

جی پی اس (مسیر یابی )

https://goo.gl/maps/7PfX4qwHuuNhab446

نمای ۳۶۰ درجه ش